Utbilda dig inom Adwords

Annonseringen inom Google Adwords växer stadigt för varje år, detta i takt med att internetanvändandet i Sverige ökar. Allt fler företagare har också förstått vikten med att synas, vilket innebär att konkurrensen och kunnandet ökar. Som företagare är det därför extremt viktigt att följa med i utvecklingen. Har du inte redan satt dig in i Adwords så är det hög tid att göra det nu.

Pineberry är ett av Sveriges ledande bolag inom internetmarknadsföring, där Adwords är en väldigt viktig del. De erbjuder en kurs i adwords ett par gånger per år. Kursen är väldigt bra eftersom den tar upp de grundläggande elementen i Adword-sannonseringen och passar både privatpersoner såväl som företagare. Adwords består idag av flera olika delar, och det gäller därför att ha koll på alla dessa delar för att lyckas med annonseringen. De delar som tas upp i kursen berör främst följande delar:

Söknätverket
Är den del av Googles söknätverket som gör det möjligt för annonsören av visa textannonser.

Google Shopping
Är en del av Googles söknätverks. Bygger på att man kopplar ihop sina produkter med Google genom att ladda upp en produktfeed i Google Merchant Center. Det innebär att både produkt, produktbeskrivningar, pris och bild dyker upp i sökresultatet på söknätverket.

Displaynätverket
Är den del av Googles söknätverket som gör det möjligt för annonsören av visa bildannonser.

Remarketing och Dynamisk Remarketing
Remarketing bygger på att man som annonsör har möjligheten att rikta sin annonsering till personer som besökt din sajt vid ett tidigare tillfälle. Dynamisk Remarketing går ett steg längre, vilket innebär att man som annonsör kan vara ännu mer specifik i sin annonsering och visa t.ex. rätt produkter för rätt personer.

Youtube
Är den del av Googles söknätverket som gör det möjligt för annonsören av visa videoannonser.

Analys och Mätning
Är en viktig del i Adwords och viktig att första för att veta hur man ska tänka kring ovanstående delar.

Känner man att man inte har möjligheten att närvara på dessa utbildningar så finns det hjälp att få även på andra håll. Det finns t.ex. instuderingsguider från Google där de går igenom Adwords olika delar och moment. Det kan också fungera som ett väldigt bra komplement till den utbildning som Pineberry erbjuder. Ett sista alternativ är att inte engagera sig alls, utan låta en konsultfirma göra jobbet åt dig. Dock så är det en fördel att ha en viss insikt i hur Adwords fungerar, även om man väljer att outsourca det.

Scroll to top