Starta bolag med rätt vetskap

Är du mitt uppe i en bolagsstart och behöver råd och hjälp? Bolagsrätt är ett ämne som är mycket viktigt när du är egenföretagare. Med juridisk hjälp går det snabbare att ta reda på de bitar du möter varje dag.

Ta alltid hjälp av en advokat i tidigt skede när du är i uppstartsfasen. På https://advokat24.nu/bolagsratt/ kan du läsa mer om hur viktigt det är att allt blir rätt från början:

 

– Om man väntar med att träffa ett aktieägaravtal kan det efter ett par år visa sig betydligt svårare att komma överens, beroende på hur verksamheten har utvecklats. I sämsta fall kan det redan ha uppstått en konflikt mellan aktieägarna.

 

De första frågorna

Har du bestämt dig för att starta aktiebolag är du säkert redan en aning påläst om vad som gäller. Avtalen är det viktigaste, speciellt om ni är flera som startat företaget och måste veta vad som gäller så det inte uppstår problem senare. Gör alltid vattentäta avtal och låt en advokat vara med och både upprätta avtalet och bevittna underskrifterna.

Marknaden sätter olika regler angående revision, skatter och räkenskapsår med mera. Att ha ett bolag är alltid förenat med risktagande och bolagsrätten och advokaten är där för att riskerna ska bli så små som möjligt. Detta gäller alltifrån fusioner, aktier och samarbeten. Även företagsvärdering och kompetensrekrytering hör till bolagsrätten så du kan tänka dig själv hur mycket som räknas in här.

Företagsbildning kräver noggrannhet och dokument att alltid kika tillbaka på. Advokat24 hjälper dig både kort- och långsiktigt.

Scroll to top