Internet och ekobrott

Många av dagens ekobrott sker på internet. De allra största bedrägerihärvorna sker i globala nätverk mellan olika aktörer som arbetar på betydligt bredare front. Ett exempel på när internet och ekobrott sammanfaller är den så kallade Trustormannen som anklagats för att ha försökt bedra norska Eksportkreditt genom att lura dem att han ska starta en internetbank – som visade sig inte finnas.

Blir man anklagad för att ha begått ett ekonomiskt brott bör man anlita en advokat för ekobrott. Det är alltså bättre att anlita någon som har specialistkunskap inom det särskilda ärendet, och chanserna är då större att man kan få hjälp av någon mer insatt. Eftersom ekobrott idag är så pass avancerade krävs det särskilt utbildade jurister i frågan.

Tyvärr förekommer det fall där man omedvetet begått ekonomisk brottslighet utan att veta om det. Då är det också bra att anlita någon som kan företräda en i ärendet.

Friades till en början

Många av oss minns Trustorhärvan i slutet på 90-talet. Trustorhärvan har även filmatiserats eftersom den ansågs vara unik i sitt slag som den största företagsplundringen i svensk historia. Härvan gick i korthet ut på att Trustors nya ägare köpte sig aktier i bolaget för företagets egna pengar. Även om Trustormannen initialt gick från hovrätten dömdes han sedan till 1,5 års fängelse. Trustormannen har idag bytt namn och heter inte längre Jisander.

Idag går medierna varma för att Trustormannen är inblandad i en ny skandal, där han påstått sig vara i uppstarten för en internetbank. Mannen har med olika medel försökt tillskansa sig ett lån på 120 miljoner kronor från norska Eksportkreditt, som en del i en påstådd uppstart av en internetbank. Man har sedan inte sett någon internetbank och nu anklagas mannen för att ha bedragit Eksportkreditt. Förundersökningen är 1 000 lång och kommer ta tid att gå igenom fullt ut.

Advokater inom ekobrott

Att anlita en advokat som är specialiserad på ekobrott brukar anses vara ett av de säkrare sätten att bli frikänd. De har specialistkunskap inom alla de områden som det omfattande begreppet ekobrott innefattar; insiderbrott, mutbrott, förskingring, bokföringsbrott och penningtvätt bland annat. Det är bra att anlita en advokat som företräder både företag och privatpersoner för att vara säker på att den har bred och lång erfarenhet.

Ekonomisk brottslighet har ingen egen paragraf utan är ett samlingsbegrepp för både större och mindre förseelser. Man tror också att ekobrotten över lag har det största mörkertalet, eftersom det i många fall är svårt att reda ut vem som är offret – det vanligaste är att det rör sig om olika typer av skattebedrägerier som drabbar samhället i stort. Bokföringsbrott är också mycket vanligt och de kan vara av både mindre och större karaktär.

Du kan råka begå ett ekobrott genom att köpa eller sälja aktier du fått ”insiderinformation” om. Då kan du bli anklagad för marknadsmissbruksbrott. Det förekommer fall där andra personer används för att begå det brottsliga medan den som planerar brottet kan gå fri, eftersom det är svårt att spåra.

Scroll to top