Dags för lönekartläggning

Har du ett företag? Då måste du göra en årlig lönekartläggning. Har du ett företag med mer än 10 anställda måste du även kunna redovisa kartläggningen. Gör du inte kartläggningen gör du helt enkelt något olagligt. Vi går igenom hur det funkar och vad som kan vara bra att veta och berättar också om bakgrunden till varför man behöver göra en kartläggning av lönerna på sitt företag.

Varje år måste alla arbetsgivare göra en lönekartläggning för att bidra till ett minskat lönegap mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen kan man outsourca via en mjukvara som effektivt samlar ihop ens lönedata och gör det enkelt att redovisa. Hos Pihr finns en sådan mjukvara som vi kan rekommendera både större och mindre företag att använda.

Anledningen till varför det är bra att låta en utformad mjukvara göra det är för att den enkelt kan analysera lönerna via ett automatiserat program. Det gör att det går mycket snabbt och smidigt och man behöver inte riskera att behöva göra om kartläggningen när den ska redovisas, ifall den har gjorts på ett felaktigt sätt.

Bakgrunden till lönekartläggningen

Ännu visar statistik att kvinnor och män tjänar olika. Det är både orättvis könsfördelning på arbetsplatsen, men också olika lön för samma arbete, som står bakom problematiken. Kvinnor tar också ut fler föräldradagar och jobbar i regel i andra sektorer än män, även om det börjar jämna ut sig och kvinnorna tar fler platser i klassiskt manligt präglade yrken. På grund av att det inte har jämnats ut och att den ringa utjämning som sker är mycket långsam, har man tagit fram krav på lönekartläggning hos alla arbetsgivare. Den kan du läsa mer om på diskrimineringsombudsmannens sida. 

För ett par år sedan behövde arbetsgivaren bara göra en kartläggning var tredje år. I en skandal som uppdagades hade försvarsmakten slarvat med sin lönekartläggning sedan 2008 och riskerade vite på 2 miljoner kronor. Det är med andra ord straffbart att inte göra det. Om det visar sig att ens företag visar tecken på att den lönediskriminerar kvinnor åläggs företaget att göra en analys och strategi för att jämna ut lönerna på företaget.

Scroll to top