Att använda internet

Det kan kännas som en djungel när människor pratar om internet. Faktum är att det inte ens är säkert att de över huvud taget nämner att det är internet som de talar om. De kanske bara säger något om att lägga upp bilder, och menar då att de har laddat upp bilder till en sajt på nätet, där andra kan se bilderna och kommentera dem.

Man kan tro att de som pratar om internet på detta sätt har full koll på hur datorer fungerar, och vet allt om servers, programmeringsspråk och olika standarder för att få datorer att kommunicera med varandra. Det har de för det mesta inte. Här kommer därför en kort introduktion.

Grunden för internet är sammankopplade datorer. Ett av de första nätverken av detta slag var ARPANET, som initierades av det amerikanska försvarsdepartementet för att koppla ihop de olika universitet som bedrev forskning på försvarsområdet. Detta nätverk skapades 1969. Det skulle dröja länge innan datorkommunikation blev något för gemene man.

Att detta blev fallet, och internet blev en integrerad del av många människors liv, kan vi tacka world wide web för. Upphovsmannen var den brittiska ingenjören Tim Berners-Lee, som arbetade med datakommunikation vid partikelacceleratorn CERN i Schweiz. Han föreslog ett nytt system för intern datorkommunikation, och insåg att detta system skulle kunna användas även utanför CERN.

Sajter, sidor och servrar

Internet är uppbyggt av sidor, som i början kallades hemsidor. Vanligen ligger ett stort antal sidor tillsammans på en sajt. http://www.regeringen.se/ är ett exempel på en sajt. http://www.regeringen.se/sb/d/17098 är en sida på regeringens sajt. I internets barndom laddade man ned enkla sidor, för det mesta rena textdokument, till sin dator och läste dem där.

En förutsättning för det snabba nät som vi har idag är webbservern. Det är en kraftfull dator som en sajts sidor lagras på. Servern klarar att skicka ut sidorna snabbt, och den klarar dessutom att skicka ut sidorna till ett stort antal människor samtidigt. Därigenom blir det möjligt att tillhandahålla information till alla som efterfrågar den, samtidigt, vilket ju är viktigt för en institution som den svenska regeringen.

Scroll to top